درخواست عضو اتاق فکر بسیج مردمی عراق چه بود؟

درخواست عضو اتاق فکر بسیج مردمی عراق چه بود؟

عضو اتاق فکر بسیج مردمی عراق، بازخواست شورای استانداری الانبار به سبب اتهامات بی دلیل و مدرک علیه بسیجیان را خواستار شد. به گزارش پرس شیعه؛ ناظم الاسدی، گفت: وقتی نهادی رسمی مانند شورای استانداری الانبار، وجهۀ...