نامزد های جانشینی کامرون در صدد اعمال محدودیت برای اتباع اروپایی

نامزد های جانشینی کامرون در صدد اعمال محدودیت برای اتباع اروپایی

نامزدهای نخست وزیری انگلیس در گفتگو های جداگانه ای اعلام کردند که درصورت رسیدن به قدرت محدودیت هایی را برای اتباع اتحادیه اروپا اعمال می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ «آندرا لدسون» در گفتگو با روزنامه انگلیسی تایمز اظهار...