راهپیمایی مرگ بر آمریکا در پاکستان برگزار می شود فردا؛

راهپیمایی مرگ بر آمریکا در پاکستان برگزار می شود

اتحادیه دانشجویان شیعه پاکستان، فردا تظاهرات مرگ بر آمریکا را در این کشور برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ راھپیمایی بزرگ مرگ بر آمریکا فردا در سراسر پاکستان از سوی اتحادیه دانشجویان شیعه پاکستان برگزار می شود. انصر...