داستان اتوبوس جادویی کودکان به بازار کتاب می‌رسد برای عرضه در نمایشگاه کتاب؛

داستان اتوبوس جادویی کودکان به بازار کتاب می‌رسد

ترجمه مجموعه داستان «اتوبوس جادویی» که چندسال قبل نسخه انیمیشنی آن با عنوان «سفرهای علمی» از تلویزیون پخش می‌شد، توسط انتشارات پیام آزادی منتشر و راهی بازار نشر می‌شود. به گزارش پرس شیعه،هادی سنجری مسئول چاپ انتشارات...