پارلمان اروپا خواستار آغاز مراحل خروج انگلیس از اتحادیه شد

پارلمان اروپا خواستار آغاز مراحل خروج انگلیس از اتحادیه شد

پارلمان اروپا بر اساس درخواست ۴ فراکسیون خواستار آغاز مراحل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه در یادداشتی اختصاصی به خواسته ۴ فراکسیون پارلمان اروپا مبنی بر تسریع...