باران در عراق، ده‌ ها اثر تاریخی کشف کرد

باران در عراق، ده‌ ها اثر تاریخی کشف کرد

رئیس پلیس حفاظت از آثار باستانی در استان بابل تاکید کرد که بارش باران بر روی تپه ها و مناطق باستانی مختلف سبب شد تا ۷۴ اثر تاریخی باستانی متعلق به دوران بابلی از دل خاک بیرون بیفتد. به گزارش پرش شیعه؛ سرتیپ امجد عوادی...