آیین اسلام تمدن‌ ساز و به تعبیر فقهی لکل واقعه حکم است آیت الله اعرافی؛

آیین اسلام تمدن‌ ساز و به تعبیر فقهی لکل واقعه حکم است

در نگاه و منظر ما، اسلام دین تمدنی است و تمدنی بودن یک دین مضامین و مفاهیمی دارد که این نظام سازی دارای ۱۵ خاصیت است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله علیرضا اعرافی رئیس جامعه‌ المصطفی (ص) ‌العالمیه طی سخنانی در جشنواره...