انتقال اجساد قربانیان حمله تروریستی شهر کابل به نپال

انتقال اجساد قربانیان حمله تروریستی شهر کابل به نپال

اجساد ۱۲ نپالی که در حمله تروریستی روز دوشنبه شهر کابل کشته شده بودند،به نپال انتقال داده شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «افق»، اجساد قربانیان نپالی حمله تروریستی روز دوشنبه کابل به کشورشان انتقال داده...