مقایسه جایگاه ایران در دنیا و جهان اسلام/ رشد ۲۴ برابری کمیت علم

مقایسه جایگاه ایران در دنیا و جهان اسلام/ رشد ۲۴ برابری کمیت علم

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام روند رشد ۱۵ ساله کل مدارک علمی دنیا نشان می دهد که میزان رشد در کشورهای اسلامی ۷ برابر و در ایران بیش از ۲۴ برابر رشد علمی دنیا بوده است.به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه استنادی علوم...