رسوا کردن نظام آل خلیفه در کتابی جدید

رسوا کردن نظام آل خلیفه در کتابی جدید

یکی از احزاب بحرینی به زودی از کتابی جدید درباره ماهیت نظام آل خلیفه رونمایی خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از "منامه پست" حزب اسلامی "وفاء" در چند روز آینده با انتشار کتابی جدید، در آن به بررسی اصل و ریشه نظام حاکم...