حزب مخالف اردوغان: با اعدام موافقیم!

حزب مخالف اردوغان: با اعدام موافقیم!

رئیس حزب جنبش قومیت گرای ترکیه، حزب مخالفت دولت، اعلام کرد: اگر حزب عدالت و توسعه برای اجرای مجازات اعدام آمادگی داشته باشد، ما نیز حاضر به پذیرش این مجازاتیم. به گزارش پرس شیعه؛ "دولت بهجلی" روز سه شنبه در ساختمان...