افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد

افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد

وزارت خارجه افغانستان ضمن احضار سفیر پاکستان در این کشور از اسلام آباد خواست که از ادامه پرتاب موشک در مزهای شمالی دو کشور خود داری کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «بی بی سی»، وزارت خارجه افغانستان امروز چهارشنبه «سید...