نوشته هایی با برچسب "احمد ابوالغیط"

گاف دبیر کل جدید اتحادیه عرب درباره سوریه سر مقاله رای الیوم تحلیل کرد:

گاف دبیر کل جدید اتحادیه عرب درباره سوریه

یک روزنامه عربی، موضع‌ گیری اخیر "احمد ابوالغیط" دبیرکل اتحادیه عرب در قبال امکان بازگشت سوریه به این اتحادیه را شروعی ناپسند برای وی در منصب جدید توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه رأی الیوم در سرمقاله امروز،...

آخرین وزیر خارجه حسنی مبارک، نامزد مصر برای دبیر کلی اتحادیه عرب

آخرین وزیر خارجه حسنی مبارک، نامزد مصر برای دبیر کلی اتحادیه عرب

قاهره «احمد ابوالغیط» آخرین وزیر خارجه دوران حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، گزینه قاهره برای تصدی منصب ریاست اتحادیه عرب است. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، مصر یکی از مسئولان بلندپایه در زمان حسنی مبارک دیکتاتور...