آیا ‌قاتل تبعه عراقی در آمریکا زندانی می‌ شود؟

آیا ‌قاتل تبعه عراقی در آمریکا زندانی می‌ شود؟

یک جوان تگزاسی، به سبب قتل مردی عراقی که تازه به آمریکا رسیده بود، مجرم شناخته شد. به گزارش پرس شیعه؛ هیئت منصفۀ شهر دالاس، نکرویون نلون ۱۸ ساله را به سبب قتل احمد الجمیلی ۳۶ ساله، مجرم شناخت و بررسی حکمی که باید در حق...