ترور عضو شورای شهر المنصره یمن توسط افراد مسلح در عدن اتفاق افتاد؛

ترور عضو شورای شهر المنصره یمن توسط افراد مسلح

افراد مسلح امروز یکشنبه احمد الحیدری عضو شورای شهر المنصوره در استان عدن یمن و فرزند وی را ترور کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، مزدوران سعودی همچنان به ارتکاب جنایت در نقاط مختلف یمن ادامه می دهند. بر اساس این...