خیانت به اخوان المسلمین، عامل کشتار میدان رابعه!

خیانت به اخوان المسلمین، عامل کشتار میدان رابعه!

احمد المغیر یکی از جوانان گروه اخوان المسلمین ادعا کرد که تحصن در میدان رابعه العدویه قاهره پایتخت مصر آنگونه که این گروه اعلام کرده مسالمت آمیز نبود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، المغیر در...