فتوای عالم اهل‌ سنت برای جهاد ضد داعش

فتوای عالم اهل‌ سنت برای جهاد ضد داعش

احمد الکبیسی از علمای اهل سنت عراق، جنگ با داعش را واجب عینی بر همه مسلمانان دانست و کشته های این جنگ را شهید دانست. به گزارش پرس شیعه؛ احمد الکبیسی تصریح کرد: داعش، از دارایی های کسی است که "کنترل از راه دور" جهان را در...