دو برادری که در یک روز به شهادت رسیدند اتفاقی نادر در ۸ سال دفاع مقدس؛

دو برادری که در یک روز به شهادت رسیدند

ورامین-در تاریخ پرافتخار حماسه و ایثار منطقه ورامین، برگ های زرین فراوانی وجود دارد که شهادت دو برادر به نام های شهید محمود و احمد امامی امین در یک روز از جمله آن هاست. به گزارش پرس شیعه؛ شهرستان ورامین همواره در خط...