بوتفلیقه به‌دنبال اصلاح قانون اساسی الجزایر

بوتفلیقه به‌دنبال اصلاح قانون اساسی الجزایر

رئیس جمهوری الجزایر فرمانی صادر کرد که دربردارنده فراخوان دو مجلس این کشور با هدف ارائه پیش‌نویس لایحه حاوی اصلاح قانون اساسی است. به گزارش پرس شیعه ، بر اساس این فرمان که شنبه صادر شد، دو مجلس الجزایر روز چهارشنبه برای...