تا دست و پای غرب را نبوسیم و رکوع و سجودش نکنیم یک امتیاز به ما نمی‌دهند باز خوانی بیانات حاج سید احمد آقا خمینی در سال ۱۳۷۲

تا دست و پای غرب را نبوسیم و رکوع و سجودش نکنیم یک امتیاز به ما نمی‌دهند

به گفته حاج احمد آقا خمینی تا ما دست غرب را نبوسیم و تا پایشان را نبوسیم تا رکوع و سجده اش نکنیم یک امتیاز به ما نمی دهند و آن هم که بخواهند امتیاز بدهند اسلام دیگر در دنیا مطرح نیست. به گزارش پرس شیعه؛ در شهریورماه ۱۳۷۲...