افراطی‌ گری جایگاهی بین شیعه و سنی ندارد دیپلمات عراقی:

افراطی‌ گری جایگاهی بین شیعه و سنی ندارد

دیپلمات وزارت امور خارجه عراق و نماینده دانشگاه بغداد گفت: تندروی و افراطی‌گری جایگاهی در بین شیعه یا سنی ندارد. به گزارش پرس شیعه؛ احمد صحاف، ظهر دوشنبه، در نخستین نشست کنفرانس بین‌المللی علوم دینی و مبارزه با...