اشاعه تفکر بسیجی ایجاد سدی مستحکم در برابرتجاوز دشمنان است

اشاعه تفکر بسیجی ایجاد سدی مستحکم در برابرتجاوز دشمنان است

رشت-امام جمعه موقت رشت بااشاره به نقش وتأثیرگذاری بسیج درعرصه های مختلف جامعه ، گفت: اشاعه و ترویج تفکر بسیجی، به عنوان سدی مستحکم در برابر تجاوزات دشمنان و بیگانگان عمل می کند.به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام احمد عبدالله...