جنگاوری و گفتگو؛ هر دو هنر است یادداشت

جنگاوری و گفتگو؛ هر دو هنر است

نه امروز و نه فردا، هیچ نیرویی با امنیت مرزهای یک سرزمین که نعمتی خدادادی است برابری نمی کند. جنگاوری و مذاکره، هر دو هنر است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست، احمدعلی راغب: پیشکسوت موسیقی انقلاب در...