توهمی به نام کشور اهواز/مقامات کویتی در اندیشه بازی با دم شیر توهم کویت:

توهمی به نام کشور اهواز/مقامات کویتی در اندیشه بازی با دم شیر

مقامات کویتی در پی بازی با دم شیر هستند. به گزارش پرس شیعه، عربستان سعودی و همپیمانانش در حوزه خلیج فارس ، تلاش می‌کنند تا جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهند و در این پروسه اظهارات ضد ایرانی را مطرح...