تلاش برای تغییر بازی در سوریه یاداشت؛

تلاش برای تغییر بازی در سوریه

حامیان گروه‌های برانداز سوری دوباره به فکر راه‌ حل نظامی افتاده و از پیگیری راه‌حل سیاسی در مذاکرات ژنو دلسرد شده‌اند. با وجود اینکه مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان سوریه همچنان در ژنو ادامه دارد اما برخی شواهد و...