احکام فطریه، فدیه و کفاره روزه‌‌ دار آیین بیان احکام شرعی؛

احکام فطریه، فدیه و کفاره روزه‌‌ دار

میزان فدیه ۷۵۰ گرم مواد غذایی است؛ در حالی که میزان کفاره به میزان روزهای قضا شده عمدی باید برای هر روز ۶۰ کیلو مواد غذایی یا ۶۰ غذای پخته شده باشد که مکلف باید آن رابه فقیر مؤمن پرداخت کند. به گزارش پرس شیعه؛...