آنچه باید درباره ماه‌ های حرام بدانیم

آنچه باید درباره ماه‌ های حرام بدانیم

همه ماه های قمری درنگاه معصومین (علیهم السلام) دارای آداب و احکام خاص خود می باشند به ویژه ماه های حرام که موضوع برخی از احکام شرعی هستند و بر هر مسلمان لازم است نسبت به این احکام وآداب آن آشنا بوده تادرمواقع قرارگرفتن در...