نمایش ۱۰۰۱ اختراع مسلمانان در استانبول

نمایش ۱۰۰۱ اختراع مسلمانان در استانبول

نمایشگاه «۱۰۰۱ اختراع مسلمانان» در دانشگاه «بیرونی» شهر استانبول میزان مشارکت جهان اسلام در پزشکی، ریاضیات، فیزیک، جغرافیا و فناوری امروز جهان به نمایش گذاشته است. به گزارش پرس شیعه؛ گرچه از قرون وسطی عموماً به نام...