کارت ویزیت هوشمند تولید شد

کارت ویزیت هوشمند تولید شد

یک شرکت اروپایی کارت ویزیتی را تولید کرده است که بصورت هوشمند عمل می کند. به گزارش پرس شیعه؛ این کارت ویزیت در نوع خود بی نظیر است و همچون دستگاه نوار قلب عمل می کند. در واقع بر روی این کارت ویزیت یک صفحه مانیتور به همراه...