زمین را با لیزر مخفی کنید پیشنهاد خبرساز دو اختر شناس؛

زمین را با لیزر مخفی کنید

تمدنهای فرازمینی در صورت وجود می توانند برای ساکنان زمین خطرناک باشند و حالا دو اخترشناس پیشنهاد استفاده از لیزر برای پنهان کردن زمین را ارایه کرده اند. به گزارش پرس شیعه؛ دو اخترشناس در دانشگاه کلمبیا پیشنهاد داده...