اختلافات جدی در گروه “”فتح الشام” فیگارو:

اختلافات جدی در گروه “”فتح الشام”

روزنامه فیگارو از بروز اختلافات و شکاف های جدی در داخل گروه تروریستی "فتح الشام" در سوریه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه فیگارو در گزارش خود از تنش و بحران در درون گروه فتح الشام از زمان اعلام جدایی آن از گروه...