خودکشی سالانه ۴۰۰ انگلیسی به دلیل بی‌توجهی دولت انگلیس به بیماران روانی

خودکشی سالانه ۴۰۰ انگلیسی به دلیل بی‌توجهی دولت انگلیس به بیماران روانی

ضعف نظام ملی سلامت در انگلیس موجب شده تا سالانه حدود ۴۰۰ انگلیسی که به اختلالات روانی دچار هستند، خودکشی کنند. به گزارش پرس شیعه، در گزارشی که اخیرا از وضعیت نظام ملی سلامت در انگلیس منتشر شده، از «دیوید کامرون» نخست...