بحران اقتصادی داعش ؛ اخذ مالیات، شیوه داعش برای کسب درآمد

بحران اقتصادی داعش ؛ اخذ مالیات، شیوه داعش برای کسب درآمد

یک مرکز پژوهشی در زمینه درگیری های بین المللی به نام IHS در گزارشی به بررسی راه های کسب درآمد توسط گروه تروریستی داعش و اخذ مالیات و جریمه سنگین توسط عناصر این گروه تکفیری پرداخته است. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از...