اعلام نتایج اولین مرحله یازدهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان

اعلام نتایج اولین مرحله یازدهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان

نتایج نخستین مرحله یازدهمین آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن اعلام شد. ۳۳۱۲ حافظ قرآن به آزمون شفاهی اخذ مدرک تخصصی حفظ راه یافتند. به گزارش پرس شیعه؛ نتایج نخستین مرحله یازدهمین آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن اعلام...