کویت ۷۰۰ هزار مصری را اخراج می‌کند

کویت ۷۰۰ هزار مصری را اخراج می‌کند

دولت کویت قصد دارد ۷۰۰ هزار مصری را که بیشتر آنها کارگر هستند، از این کشور اخراج کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از الوطن ، مقامات کویتی بنا دارند ۷۰۰ هزار مصری را از این کشور اخراج کنند که بیشتر این افراد از نیروی کار و...