مرگ، یک سنت همگانی است گفتاری از عبد الحسین خسرو پناه؛

مرگ، یک سنت همگانی است

حجت الاسلام خسرو پناه، رئیس موسسه حکمت و فلسفه ایران گفت: عموم انسان‌ها یا به علت نداشتن شناخت کافى و داشتن تفسیر غلط از مرگ و یا در اثر آلودگى به گناه و اعمال غیرصالح از مرگ وحشت دارند. به گزارش پرس شیعه؛ گفتاری از حجت...