رشد حقیقی هنر، متصف به اخلاق هنری است دبیر علمی هم‌اندیشی «هنر و اخلاق» گفت:

رشد حقیقی هنر، متصف به اخلاق هنری است

انشاء الله رحمتی دبیر علمی هم‌اندیشی «هنر و اخلاق» در گفتگویی اظهار داشت: رشد حقیقی هنر، متصف به اخلاق هنری است. به گزارش پرس شیعه،؛ شهریور ماه امسال (۱۳۹۴) معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر فراخوانی تحت عنوان هم‌اندیشی...