بازداشت ۹ بحرینی هنگام ادای مناسک حج

بازداشت ۹ بحرینی هنگام ادای مناسک حج

۹ تبعۀ بحرینی هنگام ادای مناسک حج در عربستان سعودی بازداشت شدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت "مراه البحرین" ادارۀ امنیت عربستان هم زمان با آغاز موسم حج از این ۹ نفر -که از شیعیان بحرینی هستند- تحقیق به عمل آورده و ضمن...