انتقال شیخ سلمان به اداره تحقیقات

انتقال شیخ سلمان به اداره تحقیقات

خانواده شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین از انتقال او به اداره تحقیقات برای بازجویی خبر دادند. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه اللؤلؤه بحرین در تویتر خود اعلام کرد، خانواده شیخ علی سلمان تأکید کردند که از طریق یک تماس...