«فن ترجمه از عربی به فارسی» در مصر چاپ شد

«فن ترجمه از عربی به فارسی» در مصر چاپ شد

کتاب فن‌ترجمه از عربی به فارسی با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و انتشارات مجمع فرهنگی مصر، در قاهره چاپ شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی انتشارات سمت، کتاب «فن ترجمه از عربی...