الازهر مصر خواستار گفت‌ و‌ گو میان ادیان آسمانی شد

الازهر مصر خواستار گفت‌ و‌ گو میان ادیان آسمانی شد

شیخ الازهر مصر بر لزوم گفت‌و‌گو میان ادیان آسمانی در راستای نزدیک شدن افکار و اندیشه‌ ها به یکدیگر تاکید کرد. به گزارش پرسش شیعه؛ احمد طیب شیخ الازهر مصر در دیدار با فولکر کاودر رییس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی در...