آشنایی با هفتمین همایش بین المللی ادیان توحیدی

آشنایی با هفتمین همایش بین المللی ادیان توحیدی

مدیر اجرایی هفتمین همایش بین المللی ادیان توحیدی در حاشیه برگزاری این همایش، گفت: این هفتمین سال متوالی برگزاری همایش بین المللی ادیان توحیدی بود که با موضوع همدلی و همزبانی در نفی خشونت و افراط گرایی برگزار شد. به...