ریشه اعتکاف در ادیان پیشین بررسی شود آیت الله علوی گرگانی؛

ریشه اعتکاف در ادیان پیشین بررسی شود

یکی از فعالیت‎های علمی جنبی اعتکاف آن است که باید ریشه اعتکاف در ادیان پیشین بررسی شود، زیرا اعتکاف تنها مختص به اسلام نیست و دیگران از جمله حضرت ابراهیم (ع)و... نیز معتکف می شدند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی...