شهادت ‌صیاد شیرازی ‌چهره‌‌ فریب کارانه مدعیان دروغین حقوق بشر ‌را افشا کرد بیانیه وزارت دفاع؛

شهادت ‌صیاد شیرازی ‌چهره‌‌ فریب کارانه مدعیان دروغین حقوق بشر ‌را افشا کرد

وزارت دفاع با گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرافراز ارتش اسلام، شهید سپهبد صیاد شیرازی و همه شهدای سرافراز ایران اسلامی اعلام کرد:شهادت ‌صیاد شیرازی ‌چهره‌‌ فریبکارانه مدعیان دروغین حقوق بشر ‌را افشا کرد. به گزارش...