ارتش سومالی کنترل شهر الواق را از تروریست های الشباب بازپس گرفت

ارتش سومالی کنترل شهر الواق را از تروریست های الشباب بازپس گرفت

نیروهای امنیتی سومالی در ادامه مبارزه خود با گروه تروریستی الشباب، موفق شدند که شهر الواق را از کنترل عناصر این گروه تروریستی خارج کرده و بر آن مسلط شوند. به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی سومالی...