بررسی بودجه‌ های نظامی ارتش‌ های جهان

بررسی بودجه‌ های نظامی ارتش‌ های جهان

در جهان امروز قدرت‌های استکباری و رژیم‌های وابسته به آن هر سال بر بودجه نظامی خود می‌افزایند و پیوسته در حال توطئه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی و ضربه به منافع ملت ایران هستند. به گزارش پرس شیعه؛ میزان نوشت: در نظام...