۶۰ درصد از جمعیت قطر در اردوگاه‎ های کار زندگی می ‎کنند

۶۰ درصد از جمعیت قطر در اردوگاه‎ های کار زندگی می ‎کنند

آمارها نشان می دهند که نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت کشور قطر در مکان هایی که دولت آن ها را اردوگاه کار می خواند زندگی می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ آمارها نشان می دهند که نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کشور...