کشتار عربستان در بازار مستبأ زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌ های اخلاقی است

کشتار عربستان در بازار مستبأ زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌ های اخلاقی است

انصار الله یمن همدستی کشورهای جهان و نهادهای بین المللی با تجاوزات عربستان به یمن را محکوم و تاکید کرد که حمله عربستان به بازار مستبأ زیرپاگذاشتن تمام ارزش‌های اخلاقی است. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از شبکه تلویزیونی...