بی تفاوتی به ارزش های دینی و اخلاقی امنیت را از بین خواهد برد حضرت آیت الله علوی گرگانی؛

بی تفاوتی به ارزش های دینی و اخلاقی امنیت را از بین خواهد برد

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: اگر ارزش های اخلاقی و فرهنگی در جامعه اجرا نشود، هیچ کس در امنیت نخواهد بود همه جا بوی فساد خواهد داد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار سردار مجتبایی...