سامانه ارزیابی جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری رونمایی می شود

سامانه ارزیابی جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری رونمایی می شود

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، سامانه ارزیابی جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان را طراحی کرد. به گزارش پرس شیعه، سامانه «نما» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و با پشتیبانی دبیرخانه...